Werkwijze

shutterstock 128949479Samen zoeken we naar een nieuwe balans in uw leven. Daarbij kijken we ook naar uw gezin van herkomst: bij wie ervaart u steun? Hoe vindt u nieuw vertrouwen? Bij wie komt u tot u recht? Hoe kan een gesprek weer opgestart worden?

De eerste ontmoeting is oriƫnterend van aard. We leren elkaar kennen en proberen zicht te krijgen op wat er aan de hand is. Hieraan verbinden we een doel waaraan we gaan werken, meestal in 3-5 gesprekken. Een gesprek duurt een uur en u werkt in uw eigen tempo met concrete opdrachten. Een opdracht is het maken van je eigen genogram (stamboom) waarmee we op zoek gaan naar hulpbronnen in uw eigen omgeving.

Zo nodig en zo mogelijk kunnen we anderen uitnodigen aan een of meer gesprekken deel te nemen. Mijn rol is dan uw onderling gesprek te begeleiden.

Wanneer een afspraak niet nagekomen kan worden dient dit 24 uur tevoren worden gemeld. Gebeurt dit later, dan worden de kosten wel in rekening gebracht.