Wanneer supervisie?

De krachtige werking van de methode van supervisie van de LVSB is bewezen voor diverse beroepsgroepen zowel in de profit als non-profit sector voor:

  • leidinggevenden,
  • uitvoerende medewerkers,
  • zelfstandige beroepsbeoefenaren,
  • bij gewenste verdere deskundigheidsontwikkeling,
  • in het kader van opleidingstrajecten,
  • in het kader van inwerken en het vervullen van nieuwe functies,
  • als “opfrissing” voor medewerkers die al langer in dienst zijn,
  • bij burn-out en bij terugkeer na langdurige ziekte,
  • bij centraal ingezette innovaties.

Het initiatief tot supervisie kan uitgaan van een organisatie/opleiding of van de supervisant zelf. De opdrachtgever en de supervisor sluiten met elkaar een inhoudelijke en een financiële overeenkomst. Daarin zijn het kader van de supervisie en de inspanningsverplichting van de betrokken partijen vastgelegd.

De supervisor is geregistreerd bij de LVSC en voldoet aan de opleidings- en kwaliteitseisen, en is gebonden aan de door de LVSC opgestelde gedragscode.

In principe worden de supervisies gehouden in Didam. Ook bestaat er de mogelijkheid voor supervisie op locatie. Hierbij worden dan reiskosten en reistijd in rekening gebracht.