Supervisie/ Coaching (op contextuele basis)

  • Wat kan je doen om in je beroep beter te functioneren?
  • Hoe omgaan met mijn collega’s?
  • Welke aspecten en gedragspatronen zijn functioneel, welke minder? 
  • Wat is nodig om aan gestelde eisen te voldoen? 
  • Wat is nodig om de eigen beroepsuitoefening blijvend te verbeteren?

Supervisie is een vorm van begeleid leren en biedt door middel van reflectie de mogelijkheid het eigen handelen in de beroepssituatie tegen het licht te houden en duurzaam te verbeteren. Supervisie probeert om tot een integratie te komen van de persoon (zoals deze in het beroep/professie/ambt staat) en de concrete werksituatie, waarmee men te maken heeft. Het is een manier van leren die tot uitbreiding van de eigen mogelijkheden en verdieping van inzicht kan leiden.

Tijdens het gehele leertraject kan de supervisant allerlei aspecten uit zijn/haar beroepsuitoefening inbrengen (bijv. werken met cliënten, omgaan met collega’s of ouders, het functioneren in teamverband of binnen de organisatie, de eigen manier van leiding geven en werkuitvoering, het streven naar perfectionisme).

De supervisie wordt individueel afgestemd op de leerbehoeften en doelen van de individuele beroepsbeoefenaren en (zo wenselijk) van zijn/haar leidinggevende. Supervisie wordt daarom ook toegepast in het kader van een opleiding, organisatieontwikkeling en deskundigheidsbevordering