Werkervaring

1994

Predikant en geestelijk verzorger,

1993

Docent Theologische vorming gemeenteleden

2001

Inzicht

2004-2007

Supervisor dyslexiepraktijk ‘Braams&Partners’, projectleider ‘dyslexie en werk’

2012

docent-trainer bij Stichting Contextueel Pastoraat

Sinds 2004

geven van lezingen, trainingen, coaching ,scholingen en supervisies

Landelijk

Protestantse Kerk Nederland, zorginstellingen, diverse hospice, vrijwilligers thuis
sterven, Bureau Jeugdzorg, GGZ, Het Dorp, Stichting Saron, Hogeschool Ede,
Belastingdienst.

Internationaal

Internationaal Rheinische Landeskirche, Pfarr-convent Kleve,
Theologisch Institut Cluij in samenwerking met Kerk in Actie opzetten van 2jarig
postacademische opleiding contextueel pastoraat (2012-2014)